Świętokrzyski Instytut Ekspertyz Medycznych zajmuje się wydawaniem opinii na potrzeby postępowania sądowego, tj. opinii biegłego jednej specjalności, łącznych opinii biegłych kilku specjalności oraz tzw. opinii sprawdzających.

Na potrzeby podmiotów niepublicznch sporządzamy opinie prywatne, które stanowią dowód w postępowaniu przedsądowym i mogą zostać użyte w postępowaniu przed sądem powszechnym. Najczęściej z takich usług korzystają kancelarie prawne, które zlecają je na potrzeby swoich klientów.


Cena wykonania opinii prywatnej uzależniona jest od wielu czynników: nakład pracy, specjalność lekarza, stopień naukowy. W związku z czym ustalenie jej ceny odbywa się indywidualnie dla każdego przypadku. 


Staramy się, aby czas przygotowania skomplikowanej ekspertyzy nie przekraczał 2 miesięcy. Przed przyjęciem zlecenia przesyłamy wstępną kalkulację kosztów sporządzenia opinii na prośbę zamawiającego

Współpracujący z INEMED specjaliści mają wieloletnie doświadczenie opiniodawcze oraz zawodowe. Wydawane przez Instytut ekspertyzy medyczne zawsze cechują się obiektywizmem i profesjonalizmem.